Tyske pronominer

briller af søller på hvidt papir

De tyske pronominer (stedord) dækker bl.a. over ord som ich, sein og og wir. Der findes adskillige underkategorier af tyske pronominer, her beskrives de vigtigste kort og godt.

De personlige pronominer

NominativAkkusativGenitivDativ
jegichmichmeinermir
dududichdeinerdir
hanerihnseinerihm
hunsiesieihrerihr
den/detesesseinerihm
viwirunsunseruns
Iihreucheurereuch
desiesieihrerihnen
DeSieSieIhrerIhnen
De personlige pronominer på tysk

De relative pronominer

De relative pronominer (henførende stedord) er på dansk der og som, og de bruges til at referere tilbage til et ord tidligere i sætningen – oftest ordet lige inden. I en sætning som “Det er katten, der har spist slikket” refererer ordet der tilbage til ordet katten.

På tysk ligner de henførende stedord til forveksling den bestemte artikel. Det henførende stedord bøjes efter samme køn og numerus (tal), som ordet, det refererer tilbage til. Det henførende stedords kasus afhænger dog af hvad rolle stedordet spiller i sætningen.

MaskulinumFemininumNeutrumPluralis
Nominativderdiedasdie
Akkusativdendiedasdie
Genitivdessenderendessenderen
Dativdemderdemdenen
De relative pronominer på tysk