Tyske præpositioner

briller med sort stel og kuglepen

De tyske præpositioner (forholdsord) er en gruppe af ubøjelige ord, der bruges til at beskrive relationen mellem to ord: F.eks. sted, retning, middel og så videre.

Præpositioner på tysk “styrer” et kasus. Det betyder, at substantivet og eventuelle adjektiver efter skal stå i det kasus, som præpositionen styrer. De tyske præpositioner kan enten styre akkusativ, dativ, genitiv, akkusativ/dativ eller dativ/genitiv.

Tyske præpositioner, der styrer akkusativ

Følgende ord styrer akkusativ: Bis, durch, für, gegen, ohne, um og wider.

Tyske præpositioner, der styrer dativ

Disse ord styrer dativ: Ab, aus, außer, bei, entgegen, gegenüber, gemäß, mit, nach, nächst, samt, seit, von, zu og zuwider.

Akkusativ/dativ-præpositioner

En række ord kan enten styre akkusativ eller dativ afhængigt af betydningen. Det gælder an, auf , hinter, in, neben, über, unter (blandt, under), vor (for, foran, uden for, før) og zwischen.

Som udgangspunkt anvendes akkusativ, når udtrykket beskriver en bevægelse mod et mål, mens dativ anvendes ved stilstand eller bevægelse inden for et område. Forskellen på de to svarer eksempelvis til forskellen på “ind i” og “inde i” på dansk. I sætninger som “Han sidder inde i bygningen” eller “Han går rundt inde i bygningen” bruges “inde i” på en måde, der svarer til “in + dativ” på tysk. I sætninger som “Han går ind i bygningen” bruger vi derimod “ind i”, som svarer til “in + akkusativ” på tysk.

Nogle gange anvendes disse præpositioner i overført betydning, dvs. i situationer hvor man overhovedet ikke kan forestille sig en bevægelse mod et mål eller stilstand. Auf og über styrer altid akkusativ i overført betydning, mens de øvrige præpositioner altid styrer dativ i overført betydning. Her er et par eksempler:

“Ich warte auf dich.” (akkusativ)

“Sie freut sich über die Geschenken.” (akkusativ)

“Er starb an einer Krankheit.” (dativ)

“In einer Stunde sind sie wieder da.” (dativ)

Genitiv-præpositioner

En lang række ord styrer genitiv på tysk, dog er det de færreste af dem der anvendes regelmæssigt. De vigtigste præpositioner, der styrer genitiv, er statt, während og wegen. Derudover styrer disse ord også genitiv:

diesseitsangesichts
jenseitsanhand
außerhalbanlässlich
innerhalbaufgrund
oberhalbinfolge
unterhalbmittels
von Seitenum – willen
Tyske præpositioner, som styrer dativ

Præpositioner, som kan styre genitiv eller dativ

Et mindre antal præpositioner kan styre enten genitiv eller dativ. Ved disse ord er der ingen betydningsmæssig forskel på om man bruger det eller det andet, det er fuldstændig op til personlig præference.

Disse genitiv/dativ præpositioner er binnen (i løbet af), trotz (på trods af), dank (takket være), zufolge (ifølge) og laut (ifølge). Det vil sige “ifølge min ven” f.eks. enten kan skrives “laut meinem Freund” eller “laut meines Freundes” – begge er korrekt.

AkkusativDativAkkusativ/dativGenitivGenitiv/dativ
bisabanstattbinnen
durchausaufwährendtrotz
füraußerhinterwegendank
gegenbeiindiesseitszufolge
ohneentgegennebenjenseitslaut
widergegenüberüber außerhalb
umgemäßunterinnerhalb
mitvoroberhalb
nachzwischenunterhalb
nächstvon Seiten
samtangesichts
seitanhand
vonanlässlich
zuaufgrund
zuwiderinfolge
mittels
um – willen
Oversigt over de tyske præpositioner

Yderligere info om betydningen af de enkelte præpositioner kan findes på ordbogen.com.