Tyske adjektiver

De tyske adjektiver (tillægsord) bøjes afhængigt af kasus, numerus (tal), genus (køn) og hvilken artikel, de står sammen med.

Svag bøjning af tyske adjektiver

Den svage bøjning bruges samme med den bestemte artikel (der/die/das), samt ord som alle og jeder.

Maskulinum (hankøn)Femininum (hunkøn)Neutrum (intetkøn)Pluralis (flertal)
Nominativ-e-e-e-en
Akkusativ-en-e-e-en
Genitiv-en-en-en-en
Dativ-en-en-en-en
Den svage bøjning/”kasserollebøjning”
Maskulinum (hankøn)Femininum (hunkøn)Neutrum (intetkøn)Pluralis (flertal)
Nominativder alte Manndie alte Fraudas alte Hausdie alten Männer
Akkusativden alten Manndie alte Fraudas alte Hausdie alten Männer
Genitivdes alten Mannesder alten Fraudes alten Hausesder alten Männer
Dativdem alten Mannder alten Fraudem alten Hausden alten Männern
Den svage bøjning/”kasserollebøjning”

Stærk bøjning af tyske adjektiver

Den stærke bøjning bruges med tyske adjektiver, når der ikke står nogen artikel foran adjektivet. Dvs. at der hverken står ord som der/die/das eller ein/eine foran.

Endelserne ved den stærke bøjning ligner i høj grad endelserne på den bestemte artikel (der/die/das).

Maskulinum (hankøn)Femininum (hunkøn)Neutrum (intetkøn)Pluralis (flertal)
Nominativ-r-e-s-e
Akkusativ-n-e-s-e
Genitiv-n-r-n-r
Dativ-m-r-m-n
Den stærke bøjning/”reses-bøjning”
Maskulinum (hankøn)Femininum (hunkøn)Neutrum (intetkøn)Pluralis (flertal)
Nominativkalter Weinkalte Milchkaltes Bieralte Männer
Akkusativkalten Weinkalte Milchkaltes Bieralte Männer
Genitivkalten Weineskalter Milchkalten Biersalter Männer
Dativkaltem Weinkalter Milchkaltem Bieralten Männern
Den stærke bøjning/”reses-bøjning”

Stærk/svag bøjning af adjektiver

Den stærk/svage bøjning har sit navn efter, at den låner nogle af endelserne fra den stærke bøjning, og nogle af endelserne fra den svage bøjning. Den bruges sammen med ordene ein, kein, mein, dein, sein, ihr, unser og euer.

Maskulinum (hankøn)Femininum (hunkøn)Neutrum (intetkøn)Pluralis (flertal)
Nominativ-er-e-es-en
Akkusativ-en-e-es-en
Genitiv-en-en-en-en
Dativ-en-en-en-en
Den stærk/svage bøjning
Maskulinum (hankøn)Femininum (hunkøn)Neutrum (intetkøn)Pluralis (flertal)
Nominativein alter Manneine alte Frauein altes Hauskeine alten Männer
Akkusativeinen alten Manneine alte Frauein altes Hauskeine alten Männer
Genitiveines alten Manneseiner alten Fraueines alten Hauseskeiner alten Männer
Dativeinem alten Manneiner alten Fraueinem alten Hauskeinen alten Männern
Den stærk/svage bøjning