Spansk

spansk kirke

Spansk (español eller castellano) er et romansk sprog, der tales af mere 586 millioner mennesker på jorden. Af disse er 489 millioner modersmålstalende, så der er masser af mennesker, man kan tale med, hvis man lærer spansk. Sproget tales ikke blot i Spanien, men også i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, den Dominikanske Republik, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay og Venezuela. Derudover er det et stort minoritetssprog i særligt USA, hvor mange millioner amerikanere taler sproget som modersmål eller fremmedsprog.

Spansk tilhører den vestiberiske gren af de romanske sprog, der ligesom dansk tilhører den indoeuropæiske sprogfamilie. Det betyder, at sproget nedstammer fra latin, og at det er nært beslægtet med portugisisk, italiensk, fransk og romænsk, og mere fjernt beslægtet med bl.a. dansk. Spansk har desuden mange låneord fra arabisk, hvilket dels stammer fra Iberiens muslimske periode, og dels skyldes, at Spanien ligger tæt på de nordafrikanske lande.

Ud over spansk findes adskillige andre sprog i Spanien. Det er f.eks. baskisk, katalansk og galicisk. Mange af dem, der taler et af disse sprog som modersmål, taler dog også spansk.

Spansk anses generelt for at være et meget nemt sprog at lære. Det er nemt at lære udtale og ordene ligner ofte danske eller engelske ord. Meget af grammatikken er desuden simpel at lære: Dog er verberne berygtet for at være svære at mestre. Hvis man har haft fransk, har man dog en fordel, da de franske og spanske ligner hinanden rigtig meget.

Der er mange gode grunde til at lære spansk. Sproget er for det første brugbart på rejser i Sydamerika og Iberien. Derudover er det eftertragtet i mange forskellige typer jobs, og så byder det spanske sprog på en masse god kultur, musik, litteratur, film osv. Spanierne og latinamerikanerne er udadvendte og bliver altid glade, når danskere prøver at lære deres sprog.

Hvis man vil lære spansk fra bunden, er Duolingo og Memrise gode udgangspunkter. Alternativt kan man begynde på aftenskole eller starte med en grundbog (evt. fra biblioteket). Det bør man så supplere med lyttetræning og læsetræning. Lyttetræning kan f.eks. bestå i at man ser film på sproget, mens læsetræning kan bestå i at man læser artikler eller graded readers på spansk.

Her på nemsprog.dk har vi samlet en række artikler om det vidunderlige sprog, som du kan læse her:

Bøjning af ser

Bøjning af estar