Modalverber på tysk

De tyske modalverber er en gruppe af verber (udsagnsord), der i modsætning til de fleste verber som udgangspunkt ikke udtrykker en handling i sig selv. I stedet ændrer modalverberne på betydningen af de øvrige verber i sætningen. Modalverber kaldes også mådeudsagnsord på dansk.

De seks modalverber på tysk er dürfen, können, mögen, müssen, sollen og wollen. Man skal passe på ved bøjningen af modalverber, da de bøjes anderledes end både de almindelige svage og stærke verber. Af den årsag kaldes bøjningen af dem af og til for den stærk-svage bøjning.

Dürfen betyder at “have lov til” eller “få lov til”. Nogle tysklærere oversætter ordet som “måtte”, men det er forvirrende, da man på den måde nemt kan komme til at bytte om på betydningen af ordene dürfen og müssen. Müssen betyder nemlig at “være nødt til” og udtrykker en nødvendighed. Mange danskere bytter om på betydningen af de to, hvilket nemt kan være til misforståelser.

Können betyder “at kunne”, og udtrykker derved evner eller muligheder. Mögen betyder derimod normalt “at kunne lide”, og anvendes desuden i konjunktiv 2 til at udtrykke et ønske. F.eks. betyder “Ich möchte einen Kaffee” “Jeg kunne godt tænke mig en kop kaffe”.

Sollen betyder “at skulle”. Wollen betyder “at ville”.

Eksempler

Her er nogle eksempler på, hvordan man bruger modalverber på tysk.

Dürfen: Darf ich mitkommen?

Können: Kannst du mir helfen?

Mögen: Ich möchte ein Cola. Das mag ich nicht.

Müssen: Ich muss gehen.

Sollen: Wir sollen das machen.

Wollen: Ich wollte ihn nicht erschrecken.

Bøjningsskemaer til modalverber

dürfenkönnenmögenmüssensollenwollen
ichdarfkannmagmusssollwill
dudarfstkannstmagstmusstsollstwillst
er/sie/esdarfkannmagmusssollwill
wirdürfenkönnenmögenmüssensollenwollen
ihrdürftkönntmögtmüsstsolltwollt
siedürfenkönnenmögenmüssensollenwollen
Bøjning af modalverber på tysk i præsens