Løst sammensatte verber

De løst sammensatte verber kaldes også løst sammensatte udsagnsord eller trennbare Verben. Det er en stor gruppe af verber på tysk, der har en række fællestræk:

TrykTrykket ligger på første stavelse af udsagnsordet. F.eks. anfangen, aufstehen.
Præfiks / forstavelseOrdet starter med en eller to stavelser, der ligner et selvstændigt ord. F.eks. ab-, an-, auf-, aus-, ein-, heim-, her-, heraus, hin-, los-, mit-, nach-, vor-, weg-, zu- eller zurück.
Perfektum participium / kort tillægsformKort tillægsform af løst sammensatte verber dannes ved at man sætter -ge- ind mellem præfikset og resten af verbet. F.eks. aufgestanden.
Infinitiv / ordbordsform / at-formInfinitiv dannes ved at man sætter -zu- ind mellem præfikset og resten af verbet. F.eks. aufzustehen.
HovedsætningerPræfiks og resten af verbet skilles ad. Præfiks flyttes til slutningen af hovedsætningen, mens resten af verbet står på sin normale plads.
F.eks.:
Aufstehen: “Gestern stand er spät auf.”
Anmachen: “Ich mache das Licht an.”
BisætningerForstavelse og resten af verbet skilles ikke ad. Verbet bruges som et normalt verbum.
F.eks.:
“Ich glaube, dass ich das Licht anmache.”
Løst sammensatte verber på tysk.

Løst sammensatte udsagnsord adskiller sig en hel del fra hvad, vi er vante til, på dansk. Der er dog ingen grund til at gå i panik, man vænner sig relativt hurtigt til det. Løst sammensatte verber minder lidt om, at vi på dansk har verber, der får en helt anden betydning sammen med en præposition. F.eks. betyder “I går kastede jeg op” noget helt andet end “I går kastede jeg”. I hovedsætninger ligner løst sammensatte tyske udsagnsord det, dog smelter verbet og forholdsordet sammen i bisætninger og infinitiv.

Læg mærke til, at man altid kan høre om et verbum er løst sammensat. Det gør man ved at lytte til, om trykket står på første stavelse eller ej. Er trykket på første stavelse, er det løst sammensat. Ellers er det et helt almindeligt udsagnsord.