Franske adjektiver

De franske adjektiver bøjes ift. tre aspekter: køn, tal og grad:

FranskDansk
KønHankøn og hunkønFælleskøn og intetkøn
TalEntal og flertalEntal og flertal
GradPositiv, komparativ og superlativPositiv, komparativ og superlativ
De tre kategorier, som adjektiver bøjes efter på fransk og på dansk.

På fransk skal bøjningen af et adjektiv være i overensstemmelse med det substantiv, som det beskriver. Dette kaldes kongruens.

Som hovedregel dannes hunkøn ud fra hankønsformen ved at tilføje et -e. Flertal dannes ud fra entalsformerne ved at tilføje et -s.

Hankøn / maskulinumHunkøn / femininum
Ental / singularis
vert, grand, petit
-e
verte, grande, petite
Flertal / pluralis-s
verts, grands, petits
-es
vertes, grandes, petites
Adjektivendelser på fransk.

Det er værd at bemærke, at endelserne -e, -s og -es er stumme, men den foregående konsonant er ikke stum, når den følges af -e og -es. Så vert og verts udtales [ver], mens verte og vertes udtales [vert]. Man kan læse mere om fransk udtale her.

Undtagelser ved bøjningen af de franske adjektiver

Når et ord allerede ender på -e i hankøn, tilføjer man ikke et ekstra e i hunkønsformen:

Hankøn / maskulinumHunkøn / femininum
Ental / singularisutileutile
Flertal / pluralisutilesutiles
Bøjningen af “utile” på fransk.

5 adjektiver har to hankønsformer: Den ene anvendes foran et ord, der starter med en konsonant, mens den anden anvendes foran ord, der starter med en vokal:

Hankøn foran konsonantHankøn foran vokalHunkøn
smukbeau
un beau garçon
bel
un bel homme
belle
une belle femme
nynouveau
un nouveau garçon
nouvel
un nouvel homme
nouvelle
une nouvelle femme
galfou
un fou garçon
fol
un fol homme
folle
une folle femme
blødmou
un mou garçon
mol
un mol homme
molle
une molle femme
gammelvieux
un vieux garçon
viel
un viel homme
vielle
une vielle femme
Adjektiver med to hankønsformer.

De fleste adjektiver, der ender på -al, får endelsen -aux i flertal hankøn. Dette gælder dog ikke ordene fatal, natal og naval, der bøjes regelmæssigt.

Hankøn / maskulinumHunkøn / femininum
Ental / singularisfamilial, génialfamiliale, géniale
Flertal / pluralisfamiliaux, géniauxfamiliales, géniales
Adjektivendelser for adjektiver, der ender på -al.

De franske adjektivers gradbøjning

De franske adjektiver bøjes som på dansk i positiv, komparativ og superlativ. Disse kendes også af og til som hhv. første, anden og tredje gradbøjning.

På dansk foregår gradbøjningen ofte ved, at vi tilføjer en endelse til adjektivet. På fransk sætter man derimod et eller to ord foran adjektivet. Om man bruger le, la eller les i superlativ, afhænger af adjektivets køn og tal:

FranskDansk
Positiv / grundformgrand / grande / grands / grandesstor
Komparativplus grand / plus grande / plus grands / plus grandesstørre
Superlativle plus grand / la plus grande / les plus grands / les plus grandesstørst
Gradbøjning af franske adjektiver.

Der findes tre adjektiver med en uregelmæssig gradbøjning på fransk. Det er ordene bon, mauvais og petit. Det er dog valgfrit, om man vil bruge de uregelmæssige gradbøjninger for de tre ord. Det er også tilladt at bøje dem som regelmæssige adjektiver. I det nedenstående skema står den uregelmæssige form til venstre, og den regelmæssige form til højre:

FranskDansk
Positiv / grundformbon
mauvais
petit
god
dårlig
lille
Komparativmeilleur / plus bon
pire / plus mauvais
moindre / plus petit
bedre
værre
mindre
Superlativle meilleur / le plus bon
le pire / le plus mauvais
le moindre / le plus petit
bedst
værst
mindst
Gradbøjning af franske adjektiver.

Franske adjektiver og ordstilling

På dansk placeres alle adjektiver foran det substantiv, de beskriver. Vi siger f.eks. “den gamle mand” og ikke “den mand gamle”. Det samme gælder kun for et mindre antal franske adjektiver. De fleste adjektiver placeres på fransk efter det substantiv, de beskriver.

Listen over adjektiver, der sættes foran det substantiv, de beskriver, er ret kort. Det gælder primært ordene: Bon, mauvais, grand, gros, petit, beau, joli, jeune & vieux. Det er korte ord, der beskriver godhed, størrelse, skønhed eller alder. “En stor dreng” hedder således “un grand garçon“.

De fleste andre adjektiver placeres efter det substantiv, de beskriver. Det er f.eks. ord som: chrétien, musulman, socialiste, libéral, danois, allemand, rond, rouge & vert. “En kristen dreng” hedder således “un garçon chrétien“.

Endeligt findes et mindre antal adjektiver, der ændrer betydning afhængigt af, om de placeres før eller efter det substantiv, de beskriver. Står de efter substantivet, har de samme betydning som på latin. Står de før substantivet, har de en anden betydning. Det gælder:

Betydning foran et substantivBetydning efter et substantiv
ancienforhenværende / tidligeregammel
bravebravtapper
certainvissikker
derniersidsteallersidste / absolut sidste
différentforskelligeuens
méchantslemondsindet
noirslemsort
nouveauandenny
pareilsådanlig med
pauvrestakkelsfattig
premierførsteoprindelig
raresjælden
sacréfandenshellig
salekedeligsnavset / beskidt
vrairigtigsand
15 adjektiver med forskellige betydninger afhængigt af ordstillingen.

Her følger nogle eksempler på adjektivernes ordstilling:

Le bon vin – Den gode vin

Le mauvais film – Den dårlige film

La jeune fille – Den unge pige

La bière danoise – Den danske vin

La pomme verte – Det grønne æble

La petite orange sale – Den lille beskidte appelsin

Le chat noir – Den sorte kat

Le noir chat – Den slemme kat

Le meilleur film français – Den bedste franske film

Denne artikel er baseret på Poul Søren Kjærsgaards bog Fransk grammatik – i hovedtræk.