Bøjning af estar

bøjning af estar

Her finder du en solid oversigt, der viser hvordan et af de to spanske ord for “at være” bøjes. Estar er et uregelmæssigt bøjet verbum ( = udsagnsord), og det kan derfor godt tage lidt ekstra tid at lære alle formerne af udsagnsordet. Estar er et af hjælpeverberne på spansk og er sammen med ser et af de to verber på spansk, der betyder “at være”. Ser bruges primært, når man taler om at nogen mere eller mindre permanent er noget: F.eks. “han er spanier”. Estar bruges derimod om midlertidige tilstande, f.eks. “han er sur”.

Bøjning af estar i præsens

Singularis/entalPluralis/flertal
1.yo estoynosotros estamos
2.tú estásvosotros estáis
3.él/ella estáellos/ellas están
Estar i præsens/nutid.

Præteritum

Singularis/entalPluralis/flertal
1.yo estabanosotros estábamos
2.tú estabasvosotros estabais
3.él/ella estabaellos/ellas estaban
Estar i præteritum/datid.

Perfektum

Singularis/entalPluralis/flertal
1.yo estuvenosotros estuvimos
2.tú estuvistevosotros estuvisteis
3.él/ella estuvoellos/ellas estuvieron
Estar i perfektum/førnutid.

Estar i futurum

Singularis/entalPluralis/flertal
1.yo estarénosotros estaremos
2.tú estarásvosotros estaréis
3.él/ella estaráellos/ellas estarán
Estar i futurum/fremtid.

Bøjning af estar i konditionalis

Singularis/entalPluralis/flertal
1.yo estaríanosotros estaríamos
2.tú estaríasvosotros estaríais
3.él/ella estaríaellos/ellas estarían
Estar i konditionalis.

Estar i præsens konjunktiv

Singularis/entalPluralis/flertal
1.yo esténosotros estemos
2.tú estésvosotros estéis
3.él/ella estéellos/alls estén
Bøjning af estar i præsens konjunktiv.

Bøjning af estar i imperfektum konjunktiv

Singularis/entalPluralis/flertal
1.yo estuviera / estuviesenosotros estuviéramos / estuviésemos
2.tú estuvieras / estuvieses vosotros estuvierais / estuvieseis
3.él / ella estuviera / estuvieseellos / estuvieran / estuviesen
Imperfektum konjunktiv af estar på spansk. Læg mærke til at der findes to former; en med -ra- og en med -se-.

Vi har mere info om spansk samlet her. Vi har desuden en lang række anden information om sprog her på hjemmesiden, eksempelvis denne artikel om verdens mest talte sprog.